Kurišča na olje z gorilniki s puhalom

brez potrebnega vleka (nadtlačni kotli)
Pri tovrstnih kotlih poteka zgorevanje olja pri nadtlaku v zgorevalnem prostoru. Upore veznega elementa premaguje podtlak v dimniku.


Ustrezni premer dimnika pri


  • temperaturi dimnih plinov pri izstopu iz kotla > 100°C in < 140°C po Diagramu 3.1
  • temperaturi dimnih plinov pri izstopu iz kotla > 140°C in < 190°C po Diagramu 3.2


Primer:

Nadtlačni kotel z gorilnikom s puhalom

Gorivo - zemeljski plin


Podatki:


Nazivna toplotna moč 75 kW,

temperatura dimnih plinov pri izstopu iz kotla 140°C,

aktivna višina dimnika 10 m,

dolžina veznega elementa (dimovodne cevi) 2 m, z dvema kolenoma po 90°C


Rezultat:


Ustrezen svetli premer dimnika po Diagramu 3.2 = 20 cm.