• Prošlost

  • Sadašnjost

  • Certifikati

  • Galerija

  • Reference


Počeci fabrike sežu u daleku 1863 godinu, kada je u Mariboru izgrađena radionica za remont šinskih vozila. Od tada pa na dalje je na tom prostoru vršen remont i izrada novih parnih lokomotiva. Od tog vremena naš glavni objekat nosi naziv Kotlarna. Kao nekom magijom, taj naziv je odredio našu proizvodnju u budućnosti a istovremeno i prenos znanja sa generacije na generaciju. 


Krajem šezdesetih godina prošlog veka zaustavila se proizvodnja i remont parnih lokomotiva. Bilo je potrebno pronaći novi proizvodni program. Novi početak datira u daleku 1973, kad je TVT Boris Kidrič podpisao licencni ugovor sa nemačkom firmom STADLER. Integracija TVT Boris Kidrič sa TAM Maribor i početak serijske proizvodnje proslavio je kotlove TAM STADLER širom Jugoslavije a kotlovi su se izvozili i u Nemačku. 


U kasnijim godinama tadašnji TVT postao je najvećji proizvođač kotlova u Jugoslaviji. Sa nastankom novih država na području bivše Jugoslavije započela je i kriza u TVT. Privatizacioni procesi su zahvatili i ovo preduzeće pa se taj program vlasnički reorganizovao sa osnivanjem nove firme WVterm, 1995 godine.


WVterm se u proteklih 10 godina marljivim radom pokazao kao vitalna ina izvoz usmerena firma. Inovativni pristup radu omogućio je, da se promene pokažu na svim područjima poslovanja. Posebno bi istakli jačanje ekonomske snage firme tako, da je firma postala željen partner u poslu. 


Poslednjih godina firma beleži brzi rast proizvodnje, tako da je od početnih 27 zaposlenih radnika danas zaposleno preko 80 radnika. Izvozna usmerenost, zbog malog domaćeg tržišta, bila je nužda, i na to je bila angažovana sva naša snaga. Rezultati su dobri, danas naše preduzeće izvozi preko 70% proizvodnje. Naši najveći poslovni partneri su u Evropskoj zajednici. Osim na evropskom tržištu prisutni smo i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji, svuda gde je marka STADLER još cenjena.


Svoju perspektivo gradimo na iskustvima i tradiciji koju nadograđujemo velikim razvojnim radom sa ciljem da napravimo dobre i na tržištu potvrđene proizvode, koji će omogućiti stalno širenje poslovanja. 


Sa svojim razvojnim potencialom i uz pomoć stranih stručnjaka bitno smo izmenili i proširili proizvodni program, kako u tehničkim karakteristikama tako i u dizajnu.
Izmene koje smo ostvarili na području tehnike, dizajna i imidža u 2002 godini bitno su promenile naše pozicije na tržištu i nama samima ulile novu snagu za još smelije korake u budućnosti. 


Naši su proizvodi sada po iskorišćenju, po emisijama dimnih gasova kao i po dizajnu na nivou evropske konkurencije. U pogledu kvaliteta i cene naši proizvodi uspešno konkurišu proizvodima: Viessmann-a, Rendamax-a, Loos-a, Buderus-a itd. Firma garantuje kvalitet svojih proizvoda sa certifikatima koji su sastavni deo dokumentacije svakog kotla. 


Široko organizirana servisna mreža i u vašoj državi jamči, da preduzeće preuzima garanciju sa svom odgovornušću u garantnom roku i kasnijim godinama rada.Firma je atestirana po TŰV normama i certificirana po ISO 2000 modul B i D što omugučuje proizvodnju i kontrolu tipsko certificiranih kotlova i tlačnih posuda večjih pritisaka. U skladu sa slovenskim pravnim redom firma je nosilac certifikata za varenje kotlova i posuda velikih pritiska. Firma je nosilac zlatnog znaka za kvalitetu poizvoda SQ, a ima i zaštitenih više patenata i modela.


Proizvodnja


Sajam Energetika - Celje od 13.-16. maja 2008


Sajam Gornja Radgona od 28 avg do 0 3sep 2005


Sajam ENERGETIKA 2004 od18 maja do 21 maj2004


Sajam ENERGETIKA 2002 od14 maja do17 maja 2002